Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbos kultūra

Kalbos kultūra (323 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalbos kultūra (14)

  Valstybinės kalbos vartojimo ir gynimo konstituciniai pagrindai ir įstatymai. Kalbos kultūros objektas. Santykis su kitomis kalbotyros disciplinomis. Bendrinė kalba ir jos kalbos kultūra. Kalbos normos. Dinaminė normos teorija. Kalbos normos. Diferencinė normos teorija. Bendrinės kalbos normų kodifikavimas. Bendrinės kalbos normų kodifikavimo principai ir kriterijai. Kalbos klaidos, jų klasifikavimas, jų šaltiniai. Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas. Jo paskirtis ugdant visuomenės kalbą. Kalbos klaidų taisymas. Kalbos kultūros ugdymo formos. Tarties ir kirčiavimo variantai. Jų skirstymas. Balsių tarties klaidos ir trūkumai. Priebalsių tarties variantai (klaidos ir trūkumai). Fonetinė prozodija. Kirčio atitraukimas, nukėlimas ir perkėlimas. Su tuo susijusios klaidos. Leksikos variantai. Nenorminių variantų klasifikavimas. Barbarizmai. Jų požymiai. Klasifikavimas. Pakaitai. Nuolatinė jų priežiūra. Hibridai. Jų samprata. Atmainos. Taisymas. Vertalai. Jų samprata. Atmainos. Pakaitai. Semantizmai. Jų samprata. Atmainos. Pakaitai. Žodžių darybos variantai. Nenorminių variantų skirstymas. Galūnių vediniai. Priesagų vediniai. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Priešdėlių vediniai. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Dūriniai. Jų sudarymo problemos. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Morfologijos variantai. Jų skirstymas. Linksnių ir asmenų formos. Skaičių ir laipsnių formos. Jų vartosenos klaidos ir trūkumai. Sangrąžos raiška. Jos problemos. Raiškos klaidos ir trūkumai. Rūšies kategorija. Jos vartosenos klaidos ir trūkumai. Dalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Pusdalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Padalyvių vartosenos klaidos ir trūkumai. Įvardžiuotinų ir neįvardžiuotinių formų priešprieša. Normos pažeidimai. Sintaksės variantai. Jų skirstymas. Junginiai su derinamaisiais dėmenimis. Vardininko, šauksmininko ir kilmininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Naudininko ir galininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Įnagininko vartosenos klaidos ir trūkumai. Jų ryšys su dvejybiniais linksniais. Dvejybinių linksnių vartosenos normų pažeidimai. Vietininko vartosenos klaidos ir trūkumai ir klaidos. Prielinksnių ant, apart, apie, aplink vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių dėl, į, iš vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių pagal, palei, nuo, pas vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių prie, po, prieš vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių per, pro, su vartojimo klaidos ir trūkumai. Prielinksnių už, virš, ties, tarp vartojimo klaidos ir trūkumai. Kreipinių vartosenos normų pažeidimai. Sudėtinių sujungiamųjų sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai. Sudėtinių prijungiamųjų sakinių vartosenos klaidos ir trūkumai. Lietuvių kalbos etiketas.
  Kalbos kultūra, konspektas(26 puslapiai)
  2006-03-09
 • Kalbos kultūra (15)

  Savarankiško darbo tikslai ir uždaviniai. 50 kirčiuotų žodžių. Prašymas kolegijos direktorei. Gyvenimo aprašymas. Prašymas priimti į darbą. Motyvacinis laiškas. Netaisyklingi sakiniai. Kalbėjimo užduotis. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2006-03-28
 • Kalbos kultūra (16)

  2 kalbos kultūros testai su atsakymais.
  Kalbos kultūra, testas(3 puslapiai)
  2006-03-28
 • Kalbos kultūra (17)

  Kalbos etiketas. Viešasis kalbėjimas (retorika). Klausymas. Dialogas. Viešųjų kalbų rūšys. Kalbos rengimas. Terminai. Nevartotinos svetimybės. Tarptautiniai žodžiai. Netaisyklingi vertiniai. Stiprinamosios konstrukcijos. Žodžio reikšmės klaidos. Semantizmai. Nevartotini hibridai. Padalyviai. Didžiųjų raidžių trumpiniai. Įstrižinis brūkšniukas. Rašytinės specialybės tekstas.
  Kalbos kultūra, konspektas(14 puslapių)
  2006-04-01
 • Kalbos kultūra (18)

  Įvadas. Darbo eiga. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, analizė(9 puslapiai)
  2006-04-06
 • Kalbos kultūra (19)

  Kalbos kultūros savarankiškas darbas. Kalba ir mes. Kas man yra kalbos kultūra? Taisau klaidas. Žodžių klaidos. Žodžių junginių klaidos. Sakinių klaidos. Mano profesijos leksika. Tarptautiniai žodžiai. Viešasis žodis (prakalba). Ar talismanai – ne prietaras?
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-05-17
 • Kalbos kultūra (2)

  Žodžių kirčiavimas. Sakinių taisymas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl darbo. Prašymas direktorei. Motyvacinis laiškas. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2005-06-08
 • Kalbos kultūra (20)

  Įžanga. Dėstymas. Svetimi žodžiai. Vertiniai. Semantizmai. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-06-06
 • Kalbos kultūra (21)

  Kalbos kultūros savarankiškas darbas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas. 50 žodžių susijusių su profesija. Motyvacinis laiškas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-06-06
 • Kalbos kultūra (22)

  30 kalbos kultūros darbų, šaltiniai, pataisymai. Darbas lentelės forma.
  Kalbos kultūra, analizė(6 puslapiai)
  2006-06-12
 • Kalbos kultūra (23)

  Kalbos kultūros užduotys: Su kiekvienu pateiktu žodžiu sugalvokite po du sakinius, kurių viename žodis būtų pavartotas taisyklingai, o kitame – klaidingai. Padarytą klaidą ištaisykite. Sukirčiuokite žodžius ir žodžių junginius. Sukirčiuokite Vilniaus miesto dalių pavadinimus. Pasirinkite tris skirtingų kirčiuočių vietovardžius, juos išlinksniuokite ir sukirčiuokite. Ištaisykite įvairias kalbos klaidas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-08-31
 • Kalbos kultūra (24)

  Įvadas. Leksikos klaidos. Skoliniai. Vertiniai. Svetimybės. Semantizmai. Morfologijos klaidos. Priešdėlinė žodžių daryba. Priesaginė žodžių daryba. Įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės formos. Veikiamosios rūšies dalyviai. Neveikiamosios rūšies dalyviai. Pagrindinės ir dauginės formos. Laipsniai. Leksikos klaidų taisymai. Skoliniai. Vertiniai. Svetimybės. Semantizmai. Morfologijos klaidų taisymas. Priešdėlinė žodžių daryba. Priesaginė žodžių daryba. Įvardžiuotinės ir neįvardžiuotinės formos. Veikiamosios rūšies dalyviai. Neveikiamosios rūšies dalyviai. Pagrindinės ir dauginės formos. Laipsniai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(17 puslapių)
  2006-09-19
 • Kalbos kultūra (25)

  Kalbos kultūros namų kontrolinis darbas. 1 klausimas. Iš administracinės kalbos tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos pasirinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. 2 klausimus. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (pirmosios kirčiuotės – 2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2.) Ir sukirčiuokite: vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko formas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-11-08
 • Kalbos kultūra (26)

  Sakinių su kalbos klaidomis taisymai. Žodžių linksniavimas ir kirčiavimas. Vietovardžių linksniavimas ir kirčiavimas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2006-11-08
 • Kalbos kultūra (27)

  Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Svetimybių žodynėlis.
  Kalbos kultūra, referatas(12 puslapių)
  2006-11-10
 • Kalbos kultūra (28)

  Kalbos kultūra. Leksika. Barbarizmai. Hibridai su svetima šaknimi. Hibridai su svetimu priešdėliu da-. Hibridai su svetima priesaga. Vertalai. Daliniai vertalai. Daliniai priesagos vertalai. Semantizmai. Morfologija. Gramatinės žodžių formos. Kalbos dalys ir jų formos. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Senybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Naujybinių prielinksnių vartojimo klaidos. Padalyvių, pusdalyvių, dalyvių vartojimo klaidos. Sudėtinio sakinio vartojimo klaidos. Bendraties ir padalyvio vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose. Būdingesnės nuolaidos, laiko, pažyminio šalutinių sakinių klaidos. Netinkami sudėtinių sakinių jungtukai ir jungiamieji žodeliai.
  Kalbos kultūra, konspektas(21 puslapis)
  2006-12-04
 • Kalbos kultūra (29)

  Savarankiško darbo tikslai ir uždaviniai. I užduotis (Iš specialybės literatūros išrinkti 50 specialybės kalbos terminų, nurodyti jų kirčiuotę, parašyti tris pavojingiausius linksnius (vienaskaitos įnagininką, daugiskaitos galininką, vienaskaitos vietininką), pabraukti visų žodžių kirčiuotus skiemenis.). II užduoti (Iš specialybės kalbos išrinkti 25 netaisyklingų sakinių su įvairiomis kalbos kultūros klaidomis ir jas ištaisyti.). Dokumentų pavyzdžiai (Parengti šių dokumentų pavyzdžiai: prašymas kolegijos direktorei, prašymas dėl priėmimo į darbą, gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas.). Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2006-12-08
 • Kalbos kultūra (3)

  Kalbos kultūros klaidų taisymo savarankiškas darbas. 25 netaisyklingi sakiniai. Pateikti taisymo variantai bei literatūros šaltiniai, kuriuose nurodomas taisymo būdas. Įvadas. Kalbos kultūros klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-10-04
 • Kalbos kultūra (30)

  Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-18
 • Kalbos kultūra (31)

  Savarankiškas darbas. Kalbos kultūros klaidos ir taisymai. Šaltiniai.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-12-18
Puslapyje rodyti po