Šperos.lt > Kalbos kultūra > Kalbos kultūros pristatymai
Kalbos kultūros pristatymai

(13 darbai)

Barbarizmai (2)PowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Barbarizmų šaltiniai. Barbarizmų pavyzdžiai. Dažniausiai užduodami klausimai. Naujų svetimybių antplūdis buityje. Barbarizmai ir kalbos dalys. Barbarizmų keitimas. Barbarizmų pavartojimo priežastys. Skaityti daugiau
Barbarizmai (3)PowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Šaltiniai. Barbarizmai, atėję iš slavų kalbų. Barbarizmai, atėję iš germanų kalbų. Barbarizmai, atėję iš vakarų. Barbarizmai ir kalbos dalys. Vartojimo priežastys. Skaityti daugiau
Barbarizmai (4)PowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Dauguma barbarizmų kilo iš... Raskite ir ištaisykite klaidas sakinyje. Hibridai. Vartotini hibridai. Nevartotini hibridai. Hibridai su svetima šaknimi. Hibridai su svetimu priešdėliu. Hibridai su svetima priesaga. Ištaisykite sakinius. Skaityti daugiau
Barbarizmai (5)PowerPoint pristatymas. Barbaras. Barbarizmai yra klasifikuojami. Iš slavų (slavizmai). Iš lenkų (polonizmai). Iš rusų (rusicizmas). Iš baltarusių (baltarusizmas). Iš vokiečių (germanizmai). Iš anglų (anglicizmai). Pagal skolinimosi laiką. Senieji barbarizmai. Naujieji barbarizmai. Socialiniu lingvistiniu požiūriu. Centriniai barbarizmai. Periferiniai barbarizmai. Sakytiniai barbarizmai. Rašytiniai barbarizmai. Svetimi daiktavardžiai. Barbarizmų vartojimo priežastys. Pavyzdžiai. Barbarizmai (ekonomika, finansai, verslas). Barbarizmai (turizmas, viešbučių administravimas). Barbarizmai (reklama). Barbarizmai (kompiuterija). Užduotys. Skaityti daugiau
Barbarizmai ir hibridaiPowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Barbarizmų šaltiniai. Naujų svetimybių antplūdis buityje. Barbarizmai ir kalbos dalys. Barbarizmų keitimas. Barbarizmų pavartojimo priežastys. Skaityti daugiau
Dažniausios kalbos kultūros klaidos bankininkystės tematikos tekstuosePowerPoint pristatymas. Įvadas. Leksikos normos ir klaidos. Leksikos normos ir klaidos (4). Žodžių daryba. Žodžių daryba (3). Morfologija. Morfologija (5). Sintaksė. Sintaksė (7). Išvados. Skaityti daugiau
Gėrimų ir maisto produktų etikečių kalbaPowerPoint pristatymas. Žodžių tvarka. Tikrinių vardų rašymas. Apibendrintų pavadinimų rašymas. Pastabos. Žodžių trumpinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kaip vadinsime lietuviškai "Knowledge", "WWW", "Grid" technologijas, jų derinius ir išvestinius terminus?PowerPoint pristatymas. Europos Sąjungos (ES) strateginė kryptis. Keblumas Lietuvoje. "Web"="žiniatinklis" šalininkų argumentai. WWW terminas Europoje. Terminai žinių, WWW, GRID technologijų deriniams. "Web mail" = "žiniatinklio paštas"? Išvados. Skaityti daugiau
Leksikos klaidos (4)PowerPoint pristatymas. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai. Barbarizmai. Dažniausiai vartojami barbarizmai. Semantizmai. Dažniausiai vartojami semantizmai. Vertalai. Dažniausiai vartojami vertalai. Kartojimo klausimai. Skaityti daugiau
Prielinksnių, dalyvių, pusdalyvių vartojimasPowerPoint pristatymas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Pagrindinės prielinksnių reikšmės. Prielinksnių vartojimo klaidos. Kilmininko prielinksniai. Prielinksnis ant nevartojamas. Prielinksnis dėl nevartojamas. Prielinksniai iki, lig(i) nevartojami. Prielinksnis prie nevartojamas. Galininko prielinksniai. Prielinksnis apie nevartojamas. Prielinksnis aplink nevartojamas. Prielinksnis į nevartojamas. Prielinksnis pas nevartojamas. Prielinksnis per nevartojamas. Prielinksnis prieš nevartojamas. Polinksnių dėka, link vartojimo klaidos. Dalyvių, pusdalyvių, padalyvių ir prieveiksmių vartojimo klaidos. Padalyvis nevartojamas. Pusdalyvis nevartojamas. Prieveiksmiai nevartojami. Prieveiksmių vartojimo klaidos. Sakinio dalių jungimo klaidos. Sakinių jungimo klaidos. Jungtukai. Verstiniai posakiai. Skaityti daugiau
Retorika (2)PowerPoint pristatymas. Sakytinės informacijos pateikimas. Retorika. Retorikos šaknys. Retorikos apibrėžimas ir samprata. Retorikos apibrėžimas pagal žodyną. Retorikos objektas. Geras oratorius. Sritys, besidominčios retorika. Sakytinės informacijos rūšys. Kalbų rūšys. Informacinės kalbos. Informacinės kalbos intencija ir stilius. Informacinių kalbų rūšys. Emocinės kalbos. Emocinės kalbos intencija ir stilius. Emocinių kalbų rūšys. Apeliacinės kalbos. Apeliacinės kalbos intencija ir stilius. Apeliacinių kalbų rūšys. Įtikinamosios kalbos. Įtaigos kalbos. Skatinamosios kalbos. Iškalbą lemiantys veiksniai. Oratoriaus išvaizda. Gestai. Kalbėtojo stilius. Sakomas tekstas. Kad kalba būtų gyva. Kalbėkime vaizdingai. Dalyko išmanymo svarba. Dalykiškumas. Medžiagos rinkimas. Pasirengimo būdai. "Minčių lietus". "Temos žemėlapis". Laisvas rašymas. Pasirengimas kalbėti. Pasirengimo forma. Pasirengimo formos. Kalbos komponavimas. Pagrindinės minties samprata. Kalbos planavimas. Sakymo būdai. Kalbos įvadas ir pabaiga. Įvado funkcijos. Įvadas. Pagrindinė dalis. Pabaigos funkcijos. Pabaiga. Kalbos (pranešimo) dėstymo galimybės. Liaukitės neigę. Atsikratykime miglotų žodžių. Trys trumpi klausimai. Kad suprastumėte, pirmiausia klausykitės. 55, 38 ir 7 procentai. Skaityti daugiau
Semantizmai (9)PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas. Siekiant užsibrėžto tikslo, keliami tokie uždaviniai. Semantizmai yra. Populiarūs semantizmai. Nesuprasti, netinkama reikšme vartojami lietuviški žodžiai. Tarmės. Semantizmai šnekamojoje kalboje. Semantizmai dalykinėje verslo darbuotojų kalboje. Universalieji semantizmai. Itin dažnai vartojami paprastieji semantizmai veiksmažodžiai. Išvados. Skaityti daugiau
SemantizmasPowerPoint pristatymas. Namų darbai. Semantizmas. Perimtos svetimos reikšmės. Pavyzdys. Raskite ir ištaisykite semantizmus. Pasitaiko ne sava reikšme pavartojamų daiktavardžių. Dažnai daroma klaidų vartojant kai kuriuos kitus būdvardžius ir iš jų padarytus prieveiksmius. Ištaisykite netinkamus žodžius. Visuomenei kelia įtarimą šalutinės perkeltinės žodžių reikšmės paprastojoje kalboje. Skaityti daugiau