Šperos.lt > Kalbos kultūra > Kalbos kultūros kursiniai darbai
Kalbos kultūros kursiniai darbai

(7 darbai)

Gramatikos ir kalbos kultūros klaidos dokumentų tekstuoseSantrauka. Įvadas. Valstybinės kalbos vartojimo ir gynimo konstituciniai pagrindai ir įstatymai. Kalbos kultūra. Kas toji kalbos kultūra? Kalbos kultūros ugdymo formos. Kalbos kultūros klaidos. Kalbos kultūros klaidų priežastys. Pagrindinės kalbos kultūros klaidos. Kanceliarinė kalba. Kalbos stiliaus svarba. Gramatika. Dažniau pasitaikančios rašybos klaidos. Skyrybos principai ir dažniau pasitaikančios klaidos. dokumento tekstas. Teksto struktūra. Teksto stilius. Gautų duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra (11)Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas. Sutartis. Pranešimas. Protokolas. Aktas. Pažyma apie darbo užmokestį. Kalbos kultūros klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Kalbos kultūra: straipsnio analizė "Jokio progreso"Kas laukia 2000 – aisiais metais? Pasirinktas mokslinis tekstas – ištrauka iš žurnalo "Naujoji komunikacija" Nr. 21 (58), 1999 vasaris. Ištraukoje nagrinėjamos operacinės sistemos "Windows" trūkumai ir jos trikdžiai šiuolaikiniame pasaulyje. Tekstas pridėtas paskutiniame skyriuje. Tekstas analizuojamas pagal kalbos kultūros standartus. Įvadas. Kalbos kultūra. Straipsnio analizavimas. Mokslinio teksto bruožai ir reikalavimai. Pastraipos ir jos struktūra. Pastraipų rūšys ir tipai. Dedukcija. Indukcija. Terminija. Specifinė leksika. Jokio progreso teksto taisymas. Originalus tekstas "Jokio progreso". PowerPoint pristatymas (10). Skaityti daugiau
Laikraščio "Amerikos lietuvis" kalbos analizėĮvadas. Darbo tikslas – aptarti Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) leidžiamo lietuviško laikraščio "Amerikos lietuvis" kalbą bei dažniausiai daromas kalbos klaidas. Bilingvizmo samprata ir tarptautinių žodžių vartojimas. "Amerikos lietuvis" savaitraščio kalbos klaidų rūšys. Leksikos klaidos (anglicizmai). Priešdėlių vartojimo klaidos. Priesagų vartojimo klaidos. Kitos klaidos, atsiradusios dėl anglų kalbos įtakos. Rašybos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Įvairios kalbos klaidos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Nežodinės komunikacijos vaidmuo žmonių gyvenimeĮžanga. Kas tai yra nežodinė komunikacija. Nežodinės komunikacijos svarbumas. Kūno kalba – universali kalba. Kalbėti kūnu. Paprasta kalba ir kūno kalba. Ryškus skirtumai tarp paprastos ir kūno kalbos. Kaip suprasti kūno kalbą. Kūno kalba ir jausmai. Erotika ir seksualumas. Vyro ir moters kūno kalbos skirtumai. Kūno kalba ir dialogas. Ne žodinės komunikacijos nacionaliniai niuansai. Gestas "OK". Pakeltas nykštys. V-ženklas. Informaciniai kanalai, kuriais perduodame įvairius ne žodinius ženklus. Gestų visuma. Išvados. Zusammenfassung. Skaityti daugiau
Skolinio "čipsai" vartosena dabartinėje lietuvių kalbojeĮvadas. Skoliniai. Bendrai apie skolinius. Vakarų kalbų naujieji skoliniai. Vakarų kalbų naujųjų skolinių išplitimas lietuvių kalboje. Skolinys "čipsai", kaip Vakarų kalbų naujųjų skolinių dalis. Skolinio "čipsai" vartojimas. Globalizacijos reikšmė. Barbarizmų vartojimas ir jaunimo mada. Ekonominių ir socialinių procesų reikšmė lietuvių kalbai. Atitikmenys ir vartojimo sritys. Skolinio "čipsai" asimiliavimasis lietuvių kalboje. "Čipsai" atitikmuo "bulvių traškučiai". Skolinio "čipsai" vartojimo sritys. Apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Žurnalo svetimžodžiai: jaunimo žurnalas "Panelė"Įvadas. Tyrimo tikslas – rasti, aptarti ir išnagrinėti svetimžodžius, įrodyti, kad spaudoje vartojama nevartotina svetimoji leksika skurdina bei silpnina lietuvių kalbą. Publicistinio stiliaus ypatybės. Naujoji lietuvių kalbos leksika – socialinių procesų atspindys. Žurnale "Panelė" vartojami skoliniai. Taisyklingi skoliniai (tarptautiniai žodžiai). Netaisyklingi skoliniai (barbarizmai). Naujųjų skolinių darybos modeliai. Žodžiai mišrūnai – hibridai. Didžiosios žodyno klaidos žurnale "Panelė". Barbarizmai – nevartotinos naujosios Svetimybės. Barbarizmai – neteiktinos svetimybės ir jų Dariniai. Svetimžodžių vartojimo priežastys. Išvados. Priedai (7 psl.). Skaityti daugiau