Šperos.lt > Kalbos kultūra > Kalbos kultūros referatai
Kalbos kultūros referatai

(135 darbai)

Akademinių darbų žanrai ir kalbaĮvadas. Tikslas – išanalizuoti akademinių darbų žanrus bei su jais susijusius kalbos aspektus, su kuriais dažniausiai susiduria studentai. Akademinio darbo samprata. Sąvoka. Akademinio darbo požymiai bei žanrai. Akademinių darbų žanrai. Mokslinis esė, referatas ir kursinis darbas. Kvalifikaciniai baigiamieji darbai. Mokslinis straipsnis. Monografija. Kalbos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Specialieji kalbos reikalavimai. Metakalba. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Apsaugokime gimtąją kalbąĮvadas. Bendrinė kalba. Vertalai. Barbarizmai. Semantizmai. Žargonizmai. Žurnalinių straipsnių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Balsių ir priebalsių tarimo trūkumai jaunimo kalbojeĮvadas. Balsių ir priebalsių tarimo trūkumai jaunimo kalboje. Dažnesnės balsių tarimo klaidos. Ilgųjų balsių tarimo klaidos. Trumpųjų balsių tarimo klaidos. Taisyklingo ir klaidingo balsių tarimo pavyzdžiai. Priebalsių tarimo sunkumai. Priebalsių susiliejimas ir supanašėjimas. Priebalsių kietinimas ir minkštinimas. J tarimas. Taisyklingo ir klaidingo priebalsių tarimo pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
BarbarizmaiBarbarizmai. Barbarizmų keitimas. Barbarizmų klasifikacija. Barbarizmų pavartojimo priežastys. Barbarizmai ir kalbos dalys. Barbarizmų keitimas. Skaityti daugiau
Bendrinė kalbaBendrinė kalba. Kalbos klaidos. Televizijos laidų klaidos. Stiliaus klaidų sąvoka. Skoliniai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrinė kalba visuomenėjeĮvadas. Kalbos kultūros samprata ir jos svarba. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Norminamoji kalbos literatūra ir kiti kalbos ugdymo veiksniai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Bendrosios kalbos funkciniai stiliaiĮvadas. Bendrosios kalbos funkciniai stiliai Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidosBendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Kas yra prielinksnis? Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrųjų technikos kalbos terminų vartojimas bendrinėje kalbojeĮžanga. Metodai. Analizė. Anketos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Būdingiausios mokinių stiliaus klaidos ir trūkumaiĮvadas. Funkcinių stilių normų pažeidimai. Bendrosios stiliaus kultūros pažeidimai. Kalbos tikslumo klaidos. Kalbos aiškumo klaidos. Kalbos glaustumo trūkumai. Kalbos vaizdingumo trūkumai ir klaidos. Kalbos gyvumo trūkumai. Kalbos skambumo trūkumai. Kalbos turtingumo trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Dabartinė viešųjų kalbų klasifikacija pagal funkcijasDarbas kalbos kultūrai. Kalbos planavimas. Rengimosi planas. Kompozicijos principai. Įžanga. Pasakojimas. Skaityti daugiau
Dažniausiai klaidingai vartojami linksniaiĮžanga. Kas yra linksnių vartojimas. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Šauksmininkas. Pavyzdžiai iš gyvenimo. Išvados. Skaityti daugiau
Didžiosios lietuvių kalbos klaidos (2)Žodyno klaidos. Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Nevartotinos naujosios svetimybės. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai. Skaityti daugiau
Dizaino specialybės terminaiĮvadas. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Skaityti daugiau
Dokumentų kalbaĮvadas. Kanceliarinės kalbos leksikos normų pažeidimai. Skoliniai. Hibridinės darybos žodžiai. Netaisyklingai vartojami lietuviški žodžiai. Vediniai su priešdėliais. at- (ati-). iš-. nu-. pri-. už-. Išvados. Skaityti daugiau
Hibridai ir semantizmai verslo vadybos specialybės darbuotojų kalbojeĮvadas. Hibridinės darybos žodžiai. Ištisiniai semantizmai. Daliniai semantizmai. Išvados. Skaityti daugiau
Internetinė kalbaĮžanga. Internetas. Lietuviško rašto ženklai elektroniniame pašte. Rašymo stilius IRC ir kituose pokalbių svetainėse. Apklausa. Išvada. Skaityti daugiau
Jaunimo kalba (2)Trumpa paskaitėlė apie jaunimo kalbą. Žargonas. Barbarizmai. Jaunimo vartojamos žargonybės. Sakytinė kalba. Studentų žargonybės. Kalbėkime taisyklingai. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo žargonaiKalba. Žargono samprata. Jaunimo vartojamos žargonybės. Dažniausiai pasitaikantys kalbos kultūros pažeidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Jaunimo žargonybėsĮvadas. Žargonas. Dėstymas. Jaunimo vartojamos žargonybės. Studentų vartojamos žargonybės. Išvados. Skaityti daugiau
...