Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbos kultūra

Kalbos kultūra (323 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalbos kultūra (54)

  50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Klaidingas sakinys pakeistas taisyklingu.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-01-28
 • Kalbos kultūra (55)

  Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos kiekvienai nurodytai grupei parinkite po 10 sakinių (iš viso turi būti 70) su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės – 2). Pateikite sukirčiuotą žodžio vienaskaitos vardininką, nurodykite žodžio kirčiuotę ir sukirčiuokite jo vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Pasirinkite 20 vietovardžių – įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės – 4, 2 kirčiuotės – 6, 3 kirčiuotės – 6, 4 kirčiuotės – 4), pateikite sukirčiuotą vienaskaitos ar daugiskaitos vardininką, nurodykite vietovardžio kirčiuotę ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-02-11
 • Kalbos kultūra (56)

  5 užduotys. Su kiekvienu pateiktu žodžiu sugalvokite po du sakinius, kurių viename žodis būtų pavartotas taisyklingai, o kitame – klaidingai. Padarytą klaidą ištaisykite. Ant. Daugumoje. Kaip taisykle. Liečia. Matomai. Kaip nekeista. Pagalba. Pas. Paskaičiuoti. Pilnai. Prie. Reiškia. Sekantis. Susirišti. Šiai dienai. Talpinti. Tame. Tirpintojas. Žinoti. Skaitau. Pašvęsti. Pergyventi. Bėgyje. Bendrai. Davinys. Išjungėjas. Naudoti. Plonybė. Praeiti. Sukirčiuokite žodžius ir žodžių junginius. Sukirčiuokite pateiktuosius vietovardžius. Išlinksniuokite ir sukirčiuokite pasirinktus tris vietovardžius. Ištaisykite leksikos ir žodžių darybos klaidas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-02-24
 • Kalbos kultūra (57)

  Užduotis. Iš administracinės kalbos, tarnybinių dokumentų, interneto svetainių, šnekamosios kalbos kiekvienai nurodytai klaidų grupei parinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (1 kirčiuotės – 2, 2 kirčiuotės – 3, 3 kirčiuotės – 3, 4 kirčiuotės - 2). Pateikite sukirčiuotą žodžio vienaskaitos vardininką, nurodykite žodžio kirčiuotę ir sukirčiuokite jo vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas. Pasirinkite 20 vietovardžių – įžymių krašto vietų bei objektų, ar jums aktualių miestų ir kaimų pavadinimų (1 kirčiuotės – 4, 2 kirčiuotės – 6, 3 kirčiuotės – 6, 4 kirčiuotės - 4), pateikite sukirčiuotą vienaskaitos ar daugiskaitos vardininką, nurodykite vietovardžio kirčiuotę ir sukirčiuokite vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko, vietininko linksnių formas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2009-03-06
 • Kalbos kultūra (58)

  Įvadas. Kalbos klaidų taisymas ir analizė. Leksikos ir žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Išvados. Priedai (4 psl).
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2009-03-20
 • Kalbos kultūra (59)

  Kalbos kultūros klaidos iš spaudos leidinių. 49 ištaisytos kalbos kultūros klaidos.
  Kalbos kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2009-04-16
 • Kalbos kultūra (6)

  Kalbos kultūra siaurąja prasme. Kalbos kultūra plačiąja prasme. Kalbos estetika. Kalbos etika. Kalbos klaidos, jų priežastys, Skirstymas, taisymas, prevencija. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-05
 • Kalbos kultūra (60)

  Įvadas. Klaidų lentelė: Klaida, Taisymas, Taisyklė. Išvados. Priedai (28 klaidos).
  Kalbos kultūra, namų darbas(16 puslapių)
  2009-06-10
 • Kalbos kultūra (61)

  Užduotis: pasirinkti 10 specialybės terminų: 5 lietuviški ir 5 tarptautiniai terminiai, juos sukirčiuoti. Užduotis: parašyti 15 netaisyklingų sakinių (su vertalais, barbarizmais ir kita) ir šalia ištaisyti, bei parašyti iš kur jie paimti. Užduotis: rasti 3 netaisyklingus skelbimus spaudoje arba internete, juos ištaisyti ir šalia parašyti ir kur jie paimti. Užduotis: stebėti laidą ir aptarti laidoje dalyvavusių kalbėtojų klaidas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-16
 • Kalbos kultūra (62)

  Kalbos kultūros namų darbas. Lentelė: Klaidingas žodis, Sakinys. Taisyklingas žodis, sakinys. Taisyklė. Klaidos rūšis.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-09-02
 • Kalbos kultūra (63)

  Įžanga. Kirčiavimas. Leksikos klaidos. Tarptautinių žodžių vartojimas. Semantizmai. Neteiktini vertiniai. Morfologijos klaidos. Sangrąžinių formų vartojimas. Giminės vartojimas. Įvardžiuotinių formų vartojimas. Laipsnių vartojimas. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vartojimas. Priesagų vartojimas. Sudurtinių žodžių vartojimas. Sintaksės klaidos. Linksnių vartojimas. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas. Jungtukų, jungiamųjų žodžių ir konstrukcijų vartojimas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2009-09-10
 • Kalbos kultūra (65)

  1 užduotis. Iš administracinės kalbos tarnybinių dokumentų, šnekamosios kalbos pasirinkite po 10 sakinių su kalbos klaidomis ir pateikite taisymus. 2 užduotis. Pasirinkite 10 specialybės žodžių (pirmosios kirčiuotės – 2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2.) Ir sukirčiuokite: vienaskaitos įnagininko, vietininko ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko formas. 3 užduotis. Pasirinkite 10 vietovardžių ( pirmosios kirčiuotės -2; antrosios kirčiuotės – 3; 3 kirčiuotės – 3; ketvirtosios kirčiuotės – 2). Ir sukirčiuokite: Vienaskaitos įnagininko ir vietininko, ir daugiskaitos kilmininko, galininko, įnagininko ir vietininko.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2010-01-27
 • Kalbos kultūra (66)

  Leksikos klaidos. Žodžių darybos klaidos. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-03-19
 • Kalbos kultūra (68)

  Kalbos kultūra siaurąja ir plačiąja prasme. Skoliniai specialybės kalboje. Hibridai specialybės kalboje. Žargoninė leksika specialybės kalboje. Semantizmai specialybės kalboje. Įvardžiuotinių formų vartojimas. Skaitvardžių vartojimo klaidos. Vardininko ir kilmininko vartojimo klaidos. Naudininko vartojimo klaidos. Galininko vartojimo klaidos. Įnagininko vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Balsių tarties klaidos. Priebalsių tarties klaidos. Pagrindinės kirčiavimo taisyklės. Antrojo nuo galo skiemens priegaidės taisyklė. Tarptautinių žodžių kirčiavimas. Neigiamųjų veiksmažodžių vartojimas. Bendraties vartojimo klaidos. Dalyvio, padalyvio ir pusdalyvio vartojimo klaidos. Vietininko netaisyklingos vartosenos atvejai. Bendrieji stilingos kalbos reikalavimai. Viešosios kalbos samprata, rūšys. Funkciniai kalbos stiliai ir jų ypatumai.
  Kalbos kultūra, špera(10 puslapių)
  2010-05-06
 • Kalbos kultūra (7)

  Kas toji kalbos kultūra ir kam ji reikalinga. Kalbos kultūros plėtojimas. Kalbos kultūros orientyras. Kaip ugdyti kalbos kultūrą? Kokia turėtų būti kalbos kultūros diena Kauno kolegijoje? Išvada.
  Kalbos kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Kalbos kultūra (8)

  Kalbos kultūra. Kalbos estetika. Linksnių vartojimas (vietininkas). Semantizmai. Skoliniai. Vertalai. Semantizmai.
  Kalbos kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-13
 • Kalbos kultūra (9)

  Terminas. Terminų tipologija. Terminografija. Barbarizmai. Hibridai. Vertalai. Senieji skoliniai. Vediniai. Galūnių vediniai. Priesaginiai daiktavardžiai. Priesaginiai veiksmažodžiai. Prieveiksmiai. Priesaginiai būdvardžiai. Sudurtiniai žodžiai.
  Kalbos kultūra, špera(6 puslapiai)
  2006-01-03
 • Kalbos kultūra dėstytojų ir studentų gyvenime

  Įžanga. Kalbos kultūra. Kalbos logiškumas. Kalbos taisyklingumas. Stiliaus kultūra. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-26
 • Kalbos kultūra ir raštvedyba

  Kalbos kultūra. Morfologija. Sintaksė. Leksika. Išvada.
  Kalbos kultūra, referatas(14 puslapių)
  2006-09-11
 • Kalbos kultūra ir raštvedyba (2)

  Įvadas. Leksikos klaidos. Netaisyklingi sakiniai. Prašymas dėl pašalpos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-08
Puslapyje rodyti po