Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbos kultūra

Kalbos kultūra (323 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalbos kultūros klaidos

  Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Nevartotinos naujosios svetimybės. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių klaidos. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. Būtiniausi lietuvių tarties reikalavimai.
  Kalbos kultūra, konspektas(79 puslapiai)
  2005-07-19
 • Kalbos kultūros klaidos (10)

  Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymai. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai. Nevartotini naujieji skoliniai. Žodžiai, pavartoti netinkama reikšme (semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priešdėliniai vediniai. Morfologijos klaidos. Įvardžiuotinų formų klaidos. Būdvardžių laipsniavimo klaidos. Pagrindinių ir dauginių formų vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Vietininko vartojimo klaidos. Kilmininko vartojimo klaidos. Bendraties vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Neigiamų tarinių vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose. Kalbos klaidų analizė. Leksikos klaidos. Tarptautiniai žodžiai. Nevartotini naujieji skoliniai. Žodžiai reikšmės klaidos (semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priešdėliniai vediniai. Morfologijos klaidos. Įvardžiuotinų formų klaidos. Būdvardžių laipsniavimo klaidos. Pagrindinių ir dauginių formų vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Vietininko vartojimo klaidos. Kilmininko vartojimo klaidos. Bendraties vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Neigiamų tarinių vartojimo klaidos šalutiniuose sakiniuose. Išvados. Priedai (3).
  Kalbos kultūra, referatas(17 puslapių)
  2007-03-21
 • Kalbos kultūros klaidos (11)

  Įvadas. Žodžio dalių vartojimas. Priešdėlis. Šaknis. Priesaga. Žodžio parinkimas. Gramatikos formos. Skaičius. Įvardžio vartojimas. Prieveiksmis. Linksniai. Kalbos kultūros klaidų pavyzdžiai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(13 puslapių)
  2007-04-27
 • Kalbos kultūros klaidos (12)

  Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Leksika. Skoliniai. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Morfologija. Būdvardis. Skaitvardis. Veiksmažodis. Dalyvis. Padalyvis. Prieveiksmiai. Sintaksė. Naudininkas. Galininkas. Prielinksnis. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Priedas (1).
  Kalbos kultūra, namų darbas(16 puslapių)
  2007-04-28
 • Kalbos kultūros klaidos (13)

  Įžanga. Kalbos kultūros klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Kalbos kultūros klaidos (14)

  "Kalbos kultūros užduotis". Įvadas. Temos aktualumas. Problema. Tikslas. Uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Kalbos kultūros klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-04
 • Kalbos kultūros klaidos (15)

  Netaisyklingi ištaisyti sakiniai iš interneto, žiniasklaidos, televizijos. Medicinine tema. Sangrąžinių veiksmažodžio formų vartojimas. Veiksmažodžio ir jo formų vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Linksnių vartojimas. Žodyno klaidos.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-06-21
 • Kalbos kultūros klaidos (16)

  Įvadas. Kalbos klaidų priežastys ir skirstymas. Barbarizmai. Vertalai. Semantizmai. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-11-15
 • Kalbos kultūros klaidos (17)

  Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Nevartotinos naujosios svetimybės. Hibridai. Priešdėliniai vertalai. Būdvardžių laipsniavimo klaidos. Skaitvardžių klaidos. Būdvardžių įvardžiuotinės formos vartojimo klaidos. Daiktavardžių giminės klaidos. Sangrąžinių veiksmažodžių klaidos. Veiksmažodžių vartojimo klaidos. Padalyvio vartojimo klaidos. Būdvardžių, dalyvių netaisyklingas vartojimas vietoj daiktavardžių klaidos. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vartojimo klaidos. Žodžių reikšmės klaidos. Veikiamųjų dalyvių klaidos. Neveikiamųjų dalyvių klaidos. Neigiamųjų veiksmažodžių klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prieveiksmių vartojimo klaidos. Kalbos klaidų analizė. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2008-06-03
 • Kalbos kultūros klaidos (18)

  Įvadas. Klaidų grupės. Pirmoji grupė – nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Antroji grupė – linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidos. Trečioji grupė – vertalai. Ketvirtoji grupė – semantizmai. Penktoji grupė – priesaginių žodžių darybos klaidos. Šeštoji grupė – žodžių daryba su priešdėliais. Septintoji grupė – dalyvio, padalyvio ir pusdalyvio vartojimo klaidos. Aštuntoji grupė – kitos klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(10 puslapių)
  2009-03-28
 • Kalbos kultūros klaidos (19)

  Įvadas. Darbo tikslas – rasti, ištaisyti ir apibendrinti kalbos kultūros klaidas, be to, mokėti naudotis naujausia literatūra. Pirmoji grupė – nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Antroji grupė: vertalai. Trečioji grupė: linksnių ir prielinksnių vartojimo klaidos. Ketvirtoji grupė: semantizmai. Penktoji grupė: kitos klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2010-04-26
 • Kalbos kultūros klaidos (2)

  Įvadas. Leksikos klaidos. Skoliniai. Vertalai. Hibridai. Morfologijos klaidos. Skaitvardžiai. Įvardžiuotinės formos. Padalyviai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-07
 • Kalbos kultūros klaidos (20)

  Įvadas. Darbo tikslas: surasti, ištaisyti ir apibendrinti spaudoje, interneto svetainėse, reklamos tekstuose pasitaikančias kalbos kultūros klaidas. Klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Priedai (6 psl.).
  Kalbos kultūra, namų darbas(13 puslapių)
  2010-11-18
 • Kalbos kultūros klaidos (3)

  Šio darbo tikslas buvo rasti klaidas studentų darbuose, jas sugrupuoti, ištaisyti ir nustatyti kokių klaidų studentai savo darbuose daroma daugiausia. Leksikos ir sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Kitos klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2005-10-17
 • Kalbos kultūros klaidos (4)

  Įvadas. Tarties klaidos. Balsių taries klaidos. Balsių taisyklingos tarties normos. Balsių tarties klaidos. Priebalsių tarties klaidos. Priebalsių taisyklingos tarties normos. Supanašėjusių priebalsių tarimas. Priebalsių kietinimas ir minkštinimas. J tarimas. Priebalsių tarties klaidos. Dvigarsių tarties klaidos. Dvigarsių tarties klaidos. Žodyno klaidos. Senosios ir naujosios svetimybės. Senieji skoliniai. Tarptautiniai žodžiai. Barbarizmai. Hibridai. Vertiniai ir vertalai. Semantizmai. Žargonai. Sangrąžinės formos. Skaitvardžiai. Sintaksės klaidos. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Šauksmininkas. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-24
 • Kalbos kultūros klaidos (5)

  Kalba – brangiausias turtas. Kalbos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Kalbos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Sakinių jungimo klaidos. Kirčiavimo klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-27
 • Kalbos kultūros klaidos (6)

  Kalbos kultūros klaidos - lentelė. Kalbos normų pažeidimas. Taisymas. Kalbos lygmuo. Pažeidimo tipas. Norminamųjų leidinių normos. Norminiai pavyzdžiai. 10 leksikos, 10 sintaksės ir 10 žodžių darybos klaidų su taisyklingais atitikmenimis.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-06-28
 • Kalbos kultūros klaidos (7)

  Įvadas. Darbo tikslas. Klaidos. Galimi taisymai. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-10-05
 • Kalbos kultūros klaidos (8)

  Įvadas. Kalbos kultūros klaidos. Sintaksės klaidos. Leksikos klaidos. Semantizmai. Hibridai. Žargonas. Barbarizmai. Skoliniai. Morfologijos klaidos. Kalbos kultūros klaidų taisymas. Sintaksės klaidų taisymas. Leksikos klaidų taisymas. Semantizmai. Hibridai. Žargonas. Barbarizmai. Skoliniai. Morfologijos klaidų taisymas. Išvados ir siūlymai. Priedai.
  Kalbos kultūra, referatas(19 puslapių)
  2006-10-18
 • Kalbos kultūros klaidos (9)

  Įvadas. Didžiųjų raidžių rašymo klaidos. Brūkšnelio rašymo klaidos. Kabučių rašybos klaidos. Skyrybos ir kitos klaidos. Išvados. Priedai (3).
  Kalbos kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2007-02-09
Puslapyje rodyti po