Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbos kultūra

Kalbos kultūra (323 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Skoliniai (3)

  Įvadas. Naujieji skoliniai. Naujųjų skolinių norminimo būdai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-29
 • Skolinio "čipsai" vartosena dabartinėje lietuvių kalboje

  Įvadas. Skoliniai. Bendrai apie skolinius. Vakarų kalbų naujieji skoliniai. Vakarų kalbų naujųjų skolinių išplitimas lietuvių kalboje. Skolinys "čipsai", kaip Vakarų kalbų naujųjų skolinių dalis. Skolinio "čipsai" vartojimas. Globalizacijos reikšmė. Barbarizmų vartojimas ir jaunimo mada. Ekonominių ir socialinių procesų reikšmė lietuvių kalbai. Atitikmenys ir vartojimo sritys. Skolinio "čipsai" asimiliavimasis lietuvių kalboje. "Čipsai" atitikmuo "bulvių traškučiai". Skolinio "čipsai" vartojimo sritys. Apklausa. Išvados.
  Kalbos kultūra, kursinis darbas(12 puslapių)
  2008-11-07
 • Slengas

  Slengas. Slengo paplitimas. Slengo vartojimas. Kitų kalbų įtaka. Žargonas ir slengas. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-19
 • Slengas (2)

  Projektinis darbas. Slengas – kas tai? Populiariausių, dažniausiai vartojamų žargonų žodynėlis.
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2005-10-29
 • Slengas (3)

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Žodynas. Slengas. Žargonas ir slengas. Tarptautiniai žodžiai. Barbarizmai. Semantizmas. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(17 puslapių)
  2006-04-27
 • Slengas, žargonybės arba šneka, kuria mes kalbame

  Įvadas. Žargono apibrėžimas. Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Žargoninė leksika. Žargonybių mini žodynėlis. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Spaudos klaidų analizė

  Kalbos kultūros namų darbas — spaudos klaidų analizė.
  Kalbos kultūra, namų darbas(7 puslapiai)
  2005-11-23
 • Spaudos leidinių klaidos

  Spaudos leidinių klaidos. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Semantizmai. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Nevartotinos naujosios svetimybės. Žargonai. Kalbos klaidų analizė. Semantizmai. Sintaksės klaidos. Morfologijos klaidos. Barbarizmai. Žargonai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-12
 • Specialybės kalba

  Valstybinė kalba, jos politika, tikslai, uždaviniai. Bendrinė lietuvių kalba, jos vartojimo sritys. Prestižinės kalbos samprata. Mokytojo kalba, jos santykis su bendrine kalba. Viešoji ir neviešoji kalba. Kalbos norma. Pagrindiniai kalbos norminimo ir kodifikavimo principai. Normų pažeidimai, jų vertinimo laipsniai. Kalbos klaidų šaltiniai ir skirstymas. Termino samprata. Reikalavimai terminams. Terminų skolinimasis ir adaptavimas. Svarbiausi terminų darybos būdai. Sakinių bei sakinio dalių jungimas. Sakinių siejimo priemonės. Pastraipa – pagrindinis teksto struktūros vienetas. Teksto skaidymo pastraipomis ypatumai. Svarbiausios mokslinio stiliaus ypatybės. Mokslo populiarinamasis stilius. Studentų ir mokytojų mokslinių tekstų tipai, jų rašymo ypatumai (referatas, pranešimas). Citavimas ir perfrazavimas. Samprotaujamojo tipo pranešimas. Monologinės kalbos rengimo formos. Recenzija. Specialiųjų raštų kalbos bei stiliaus reikalavimai. Komunikacijos samprata. Viešosios kalbos samprata. Viešosios kalbos rūšys ir klasifikacijos: informacinės, apeliacinės ir emocinės kalbos. Argumentavimas, jo tipai. Argumentų rūšys. Elektroninės kalbos kultūra.
  Kalbos kultūra, konspektas(16 puslapių)
  2006-05-30
 • Specialybės kalbos aprašas

  Įžanga. Profesionalizmai ir žargoninė leksika. Specialybės kalba. Automobilių techninio eksploatavimo specialybės - apibūdinimas ir trumpas specialybės kalbos žodynas. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Specialybės kalbos klaidos

  Dėstytojų kalbos klaidos. Televizijos laidose apie sveikatą išgirstos kalbos klaidos. Vadovėliuose, knygose, žurnaluose ir laikraščiuose apie sveikatą rastos kalbos klaidos.
  Kalbos kultūra, rašinys(3 puslapiai)
  2006-05-25
 • Specialybės kalbos kultūra

  Leksika. Leksikos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Žodžių daryba. Morfologija. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-02-22
 • Specialybės kalbos kultūra (2)

  Leksika. Leksikos klaidos. Sintaksė. Sintaksės klaidos. Žodžių daryba. Žodžių darybos klaidos. Morfologija. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai.
  Kalbos kultūra, namų darbas(8 puslapiai)
  2011-02-23
 • Specialybės kalbos kultūra (3)

  Parašyti po 10 kiekvienos grupės specialybės sakinius. Leksika. Sintaksė. Žodžių daryba. Morfologija. Parinkti tekstą, kuriame būtų kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai (brūkšnio rašyba, brūkšnelio rašyba, skyryba tarpais, datos rašyba, kabutės).
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2011-03-29
 • Specialybės terminai

  Praktinis darbas. Statybos inžinerijos specialybės terminai. Darbo tikslas: Surasti terminus atitinkančius statybos inžinieriaus specialybę.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-10-26
 • Specialybės terminai ir netaisyklingų sakinių taisymas (2)

  Specialybės terminų kirčiuotės. 30 žodžių. Netaisyklingų specialybės sakinių taisymas. 30 sakinių.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2010-05-27
 • Specialybių kalbos kultūra

  Įvadas. Lietuvių kalbos raida. Pirmoji lietuviška knyga ir tolesnė kalbos raida. Leksika. Nevartotinos svetimybės arba barbarizmai. Vertalai arba neteiktini vertiniai. Semantizmai. Teisininkų kalbos kultūra. Teisės terminai ir terminų žodynai. Administracinės kalbos kultūra. Anketų analizė. Procentinis klaidų skaičius. Išvados.
  Kalbos kultūra, tyrimas(18 puslapių)
  2006-03-06
 • Stiliaus kultūra

  Įvadas. Stilius. Stiliaus kultūros dėmenys. Bendroji stiliaus kultūra. Funkcinių stilių normos. Individualusis stilius. Bendrieji stilingos kalbos reikalavimai. Aiškumas. Tikslumas. Paprastumas. Grynumas. Glaustumas. Gyvumas. Įtaigumas. Vaizdingumas. Skambumas. Turtingumas. Kalbos kultūra – minties kultūra. Kalbos logikos reikalavimai. Stiliaus klaidų klasifikacija. Funkcinių stilių normų pažeidimai. Bendrosios stiliaus kultūros pažeidimai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(29 puslapiai)
  2007-05-25
 • Studentų kasdieninės kalbos analizė

  Įvadas. Žargonas. Tarptautiniai žodžiai. Kitos pavojingos klaidos. Naujausi žargonai. Studentų klaidos rašto darbuose. Sintaksės klaidos. Linksnių vartojimas. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-26
 • Svetimybės lietuvių kalboje

  Įvadas. Vakarų kalbų naujųjų skolinių vartojimo priežastys ir polinkiai. Išvados. Priedas (1).
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2006-10-12
Puslapyje rodyti po