Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Kalbos kultūra

Kalbos kultūra (323 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kalbos kultūra ir specialybės kalba

  Informacinių sistemų technologijų specialybės terminai naujadarai. Tinklalapių kalbos ir stiliaus aptarimas: tingiu.lt ir klase.lt Kalbos kultūros klaidos daromos. Informacinių sistemų technologijų specialybės kalboje.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-06-23
 • Kalbos kultūra ir specialybės kalba (2)

  Valstybinė kalba. Valstybinės kalbos politika, prasmė ir tikslai. Bendrinė lietuvių kalba, jos vartojimo sritys. Kalbos vartojimo sritys. Specialybės kalbos samprata. Dailės mokytojo kalba, jos santykis su bendrine kalba. Rašytinės ir sakytinės kalbos santykis. Mokytojo sakytinės kalbos kultūra. Kalbos etika ir estetika. Kalbos norma ir kodifikavimas. Pagrindiniai kalbos norminimo kriterijai (pateikti pavyzdžių). Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Būtiniausi ir pageidaujamieji bendrinės lietuvių tarties reikalavimai. Pagrindinės kirčiavimo taisyklės, jų taikymas. Tarptautinių žodžių ir dažniausių specialybės terminų kirčiavimo dėsningumai. Leksikos normos. Savų ir skolintų žodžių santykis. Tarptautinių žodžių vartojimo polinkiai. Neteiktinos senosios ir naujosios svetimybės. Vertalai. Hibridai. Žodžių reikšmės klaidos (semantizmai). Termino samprata. Viešojo kalbėjimo samprata. Viešoji monologinė kalba. Viešosios kalbos turinio logika. Viešosios kalbos komponavimo principai. Pasirengimo kalbai formos. Viešųjų kalbų sakymo būdai. Ekstralingvistiniai elementai. Pastraipa – pagrindinis teksto struktūros vienetas. Teksto skaidymo pastraipomis ypatumai. Svarbiausios mokslinio stiliaus ypatybės. Aiškinimas, samprotavimas ir pasakojimas – svarbiausi tekstų tipai pamokose. Argumentavimas, jo tipai. Argumentų rūšys. Elektroninių tekstų kalbos ir stiliaus kultūra.
  Kalbos kultūra, špera(13 puslapių)
  2010-02-26
 • Kalbos kultūra ir specialybės kalba (3)

  Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-03-04
 • Kalbos kultūra ir specialybės kalba (4)

  Tarptautiniai žodžiai ir neteiktinos svetimybės. Žodžių reikšmės klaidos ir neteiktini vertiniai. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Prielinksnių vartojimo klaidos. Sakinių sudarymo klaidos ir neteiktina žodžių tvarka. Specialybės žodžių kirčiavimas.
  Kalbos kultūra, namų darbas(6 puslapiai)
  2010-03-19
 • Kalbos kultūra spaudoje

  Darbo tikslas: užfiksuoti ir išnagrinėti kalbos kultūros klaidas spaudoje: netaisyklingai vartojamus posakius, žodžius, sintaksės klaidas. Pasistengti sužinoti, kokios klaidos daromos dažniausiai ir ištaisyti jas. Taip pat surasti, kokiuose straipsniuose kalbos kultūros klaidos daromos dažniausiai (politikos, verslo, pramogų, interviu).
  Kalbos kultūra, tyrimas(5 puslapiai)
  2006-04-26
 • Kalbos kultūra: straipsnio analizė "Jokio progreso"

  Kas laukia 2000 – aisiais metais? Pasirinktas mokslinis tekstas – ištrauka iš žurnalo "Naujoji komunikacija" Nr. 21 (58), 1999 vasaris. Ištraukoje nagrinėjamos operacinės sistemos "Windows" trūkumai ir jos trikdžiai šiuolaikiniame pasaulyje. Tekstas pridėtas paskutiniame skyriuje. Tekstas analizuojamas pagal kalbos kultūros standartus. Įvadas. Kalbos kultūra. Straipsnio analizavimas. Mokslinio teksto bruožai ir reikalavimai. Pastraipos ir jos struktūra. Pastraipų rūšys ir tipai. Dedukcija. Indukcija. Terminija. Specifinė leksika. Jokio progreso teksto taisymas. Originalus tekstas "Jokio progreso". PowerPoint pristatymas (10).
  Kalbos kultūra, kursinis darbas(11 puslapių)
  2009-12-15
 • Kalbos kultūra: daiktavardžių giminės vartojimo klaidos

  Morfologija. Daiktavardžių giminės vartojimo klaidos. 13 sakinių pavyzdžių su klaidomis ir jų taisymais.
  Kalbos kultūra, namų darbas(4 puslapiai)
  2009-02-27
 • Kalbos kultūra: dienraštis "Klaipėda"

  Filologinė praktika. Tekstų kalbos klaidos buvo renkamos iš dienraščio "Klaipėda". Lentelė: Šaltinis. Klaida. Taisymas. Klaidos rūšys.
  Kalbos kultūra, namų darbas(11 puslapių)
  2009-01-28
 • Kalbos kultūra: kanceliarinė kalba

  Įvadas. Patarimų sandara. Žodžių pavyzdžiai: Agentas, Aktas, Apiforminti, Pensijinis, Patalpinti, Atžyma, Paaukštinti pareigose, Skaitytis, Laikyti tikslingu, Visumoje. Išvada.
  Kalbos kultūra, referatas(10 puslapių)
  2009-01-05
 • Kalbos kultūra: klaidos žurnaluose

  Įvadas. Klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Lentelė: klaida, taisymas, taisyklė. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados.
  Kalbos kultūra, namų darbas(10 puslapių)
  2010-04-09
 • Kalbos kultūra: kultūros vadybos specialybė

  Darbo tikslas: Ugdyti požiūrį į gimtąją kalbą, jos kultūrą ir gebėti atpažinti netaisyklingo žodžio vartojimo atvejį, tobulinti šnekamąją ir rašytinę kalbą. Uždaviniai: Iš kultūros vadybos specialybės išrinkti leksikos klaidas. Iš kultūros vadybos specialybės išrinkti morfologijos klaidas. Iš kultūros vadybos specialybės išrinkti sintaksės klaidas. Įvadas. Leksikos klaidos. Morfologijos klaidos. Sintaksės klaidos. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Kalbos kultūra, namų darbas(18 puslapių)
  2010-02-03
 • Kalbos kultūra: medicina

  50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Kalbos kultūros klaidos, surinktos iš TV laidų ir vaistų anotacijų.
  Kalbos kultūra, referatas(3 puslapiai)
  2009-02-06
 • Kalbos kultūra: medicina (2)

  50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Kalbos kultūros klaidos su ištaisytais sakiniais.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2009-02-12
 • Kalbos kultūra: medicina (3)

  50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Sakiniai su kalbos kultūros klaidomis, skliaustuose pateikiami taisymai. Pavyzdžiai iš "Vaistingieji preparatai", "Vaistų anotacijos", "Mintys apie sveikatą", "Racionali mityba" ir pan.
  Kalbos kultūra, namų darbas(5 puslapiai)
  2010-02-11
 • Kalbos kultūra: medicina (4)

  50 sakinių pavyzdžių iš medicinos srities. Kalbos kultūros klaidos su ištaisytais sakiniais.
  Kalbos kultūra, namų darbas(3 puslapiai)
  2010-03-31
 • Kalbos kultūra: TV laida "Atleisk"

  Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Nevartotinos svetimybės. Nevartotini netaisyklingi vertiniai (žodžiai). Nevartotini netaisyklingi vertiniai (žodžių junginiai). Nevartotini iškreiptos reikšmės žodžiai. Žodžių darybos klaidos. Priesagų vartojimas. Priešdėlių vartojimas. Paprastieji ir dauginiai skaitvardžiai. Sintaksės klaidos. Vardininko vartojimas. Kilmininko vartojimas. Naudininko vartojimas. Galininko vartojimas. Įnagininko vartojimas. Vietininko vartojimas. Prielinksnių vartojimas. Klaidingas padalyvio vartojimas. Kitos klaidos. Klaidingas bendraties vartojimas. Klaidingas sangrąžinių veiksmažodžių vartojimas. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos.
  Kalbos kultūra, namų darbas(13 puslapių)
  2008-01-21
 • Kalbos kultūros diena kolegijoje

  Įvadas. Apie projekto svarbą ir tikslus. Pavyzdys, kaip galėtų atrodyti renginio "Lietuvių kalbos diena mūsų kolegijoje" scenarijus. Išvados.
  Kalbos kultūra, pavyzdys(8 puslapiai)
  2006-10-24
 • Kalbos kultūros istorija

  Įvadas. Baltų kalbos ir lietuvių kalbos vieta tarp jų. Prūsų kalba ir jos paminklai. Lietuvių kalba. Pirmoji lietuviška knyga. Lietuvių kalbos norminimas pirmoje XX amžiaus pusėje. Lietuva vėl laisva, bet kaip išlikti? Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-05
 • Kalbos kultūros įtaka asmenybės tapsmui

  Įvadas. Kalbos kultūros prasmė. Kalbos funkcija. Tautiškumo įtaka žmogaus asmenybei. Mąstymo įtaka kalbos kultūrai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Kalbos kultūros įtaka asmenybės tapsmui (2)

  Įvadas. Kalbos kultūros poreikis ir jos prasmė. Kalbos funkcija. Kalbos formavimosi aplinkybės. Tautiškumo įtaka žmogaus asmenybei. Mąstymo įtaka kalbos kultūrai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(14 puslapių)
  2006-12-31
Puslapyje rodyti po