Šperos.lt > Kalbos kultūra
Kalbos kultūra

(323 darbai)

Administravimo specialybės kalba: terminaiAkcizas. Akredityvas. Akvizitorius. Biudžetinis. Blankas. Centralizavimas. Deklaracija. Deportas. Etiketas. Finansai. Firma. Identifikatorius. Instruktažas. Institucija. Kanceliarija. Kapitalas. Kasa. Klasifikacija. Klientas. Manieros. Materializmas. Metodas. Objektas. Oficialus.Planas. Politika. Prestižas. Racionalizacija. Realizacija. Sektorius. Taisytini specialybės terminiai bei sąvokos. Skaityti daugiau
Akademinių darbų žanrai ir kalbaĮvadas. Tikslas – išanalizuoti akademinių darbų žanrus bei su jais susijusius kalbos aspektus, su kuriais dažniausiai susiduria studentai. Akademinio darbo samprata. Sąvoka. Akademinio darbo požymiai bei žanrai. Akademinių darbų žanrai. Mokslinis esė, referatas ir kursinis darbas. Kvalifikaciniai baigiamieji darbai. Mokslinis straipsnis. Monografija. Kalbos reikalavimai. Bendrieji reikalavimai. Specialieji kalbos reikalavimai. Metakalba. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Apsaugokime gimtąją kalbąĮvadas. Bendrinė kalba. Vertalai. Barbarizmai. Semantizmai. Žargonizmai. Žurnalinių straipsnių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Ar knyga turi ateitį informacinių technologijų pasaulyje?Samprotaujamojo tipo rašinys apie knygos vietą šiuolaikiniame pasaulyje. Skaityti daugiau
Balsių ir priebalsių tarimo trūkumai jaunimo kalbojeĮvadas. Balsių ir priebalsių tarimo trūkumai jaunimo kalboje. Dažnesnės balsių tarimo klaidos. Ilgųjų balsių tarimo klaidos. Trumpųjų balsių tarimo klaidos. Taisyklingo ir klaidingo balsių tarimo pavyzdžiai. Priebalsių tarimo sunkumai. Priebalsių susiliejimas ir supanašėjimas. Priebalsių kietinimas ir minkštinimas. J tarimas. Taisyklingo ir klaidingo priebalsių tarimo pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
BarbarizmaiBarbarizmai. Barbarizmų keitimas. Barbarizmų klasifikacija. Barbarizmų pavartojimo priežastys. Barbarizmai ir kalbos dalys. Barbarizmų keitimas. Skaityti daugiau
Barbarizmai (2)PowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Barbarizmų šaltiniai. Barbarizmų pavyzdžiai. Dažniausiai užduodami klausimai. Naujų svetimybių antplūdis buityje. Barbarizmai ir kalbos dalys. Barbarizmų keitimas. Barbarizmų pavartojimo priežastys. Skaityti daugiau
Barbarizmai (3)PowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Šaltiniai. Barbarizmai, atėję iš slavų kalbų. Barbarizmai, atėję iš germanų kalbų. Barbarizmai, atėję iš vakarų. Barbarizmai ir kalbos dalys. Vartojimo priežastys. Skaityti daugiau
Barbarizmai (4)PowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Dauguma barbarizmų kilo iš... Raskite ir ištaisykite klaidas sakinyje. Hibridai. Vartotini hibridai. Nevartotini hibridai. Hibridai su svetima šaknimi. Hibridai su svetimu priešdėliu. Hibridai su svetima priesaga. Ištaisykite sakinius. Skaityti daugiau
Barbarizmai (5)PowerPoint pristatymas. Barbaras. Barbarizmai yra klasifikuojami. Iš slavų (slavizmai). Iš lenkų (polonizmai). Iš rusų (rusicizmas). Iš baltarusių (baltarusizmas). Iš vokiečių (germanizmai). Iš anglų (anglicizmai). Pagal skolinimosi laiką. Senieji barbarizmai. Naujieji barbarizmai. Socialiniu lingvistiniu požiūriu. Centriniai barbarizmai. Periferiniai barbarizmai. Sakytiniai barbarizmai. Rašytiniai barbarizmai. Svetimi daiktavardžiai. Barbarizmų vartojimo priežastys. Pavyzdžiai. Barbarizmai (ekonomika, finansai, verslas). Barbarizmai (turizmas, viešbučių administravimas). Barbarizmai (reklama). Barbarizmai (kompiuterija). Užduotys. Skaityti daugiau
Barbarizmai geležinkelininkų kalbojeĮvadas. Barbarizmai, jų lietuviški atitikmenys ir pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Barbarizmai ir hibridaiPowerPoint pristatymas. Barbarizmai. Barbarizmų šaltiniai. Naujų svetimybių antplūdis buityje. Barbarizmai ir kalbos dalys. Barbarizmų keitimas. Barbarizmų pavartojimo priežastys. Skaityti daugiau
Barbarizmai ir semantizmaiSvetimybės lietuvių kalboje. Pavyzdžiai ir atitikmenys. Netaisyklingi posakiai iš TV laidų. Parduotuvėje išgirsti posakiai. Posakiai iš knygų, muzikantų lūpų, gatvės komentarų ir kitur. Su kompiuteriu susiję posakiai. Skaityti daugiau
Bendravimas internetuĮvadas. Elektroninis paštas. Etiketo taisyklės. Elektroninio laiško sudėtinės dalys. Dalykinio susirašinėjimo elektroniniu paštu pavyzdžiai. Netaisyklingi sakiniai. Netaisyklingų sakinių taisymas. Skaityti daugiau
Bendrinė kalbaBendrinė kalba. Kalbos klaidos. Televizijos laidų klaidos. Stiliaus klaidų sąvoka. Skoliniai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrinė kalba visuomenėjeĮvadas. Kalbos kultūros samprata ir jos svarba. Lietuvių bendrinės kalbos susiformavimas, jos plėtotė. Bendrinės kalbos normos ir norminimo kriterijai. Kalbos klaidos, jų priežastys, pobūdis, skirstymas, taisymas. Norminamoji kalbos literatūra ir kiti kalbos ugdymo veiksniai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Bendrosios kalbos funkciniai stiliaiĮvadas. Bendrosios kalbos funkciniai stiliai Buitinis stilius. Mokslinis stilius. Administracinis stilius. Publicistinis stilius. Meninis stilius. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidosBendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Kas yra prielinksnis? Bendrosios prielinksnių vartojimo klaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrųjų technikos kalbos terminų vartojimas bendrinėje kalbojeĮžanga. Metodai. Analizė. Anketos rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Būdingiausios mokinių stiliaus klaidos ir trūkumaiĮvadas. Funkcinių stilių normų pažeidimai. Bendrosios stiliaus kultūros pažeidimai. Kalbos tikslumo klaidos. Kalbos aiškumo klaidos. Kalbos glaustumo trūkumai. Kalbos vaizdingumo trūkumai ir klaidos. Kalbos gyvumo trūkumai. Kalbos skambumo trūkumai. Kalbos turtingumo trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
...